Detekcja ruchu

Funkcja detekcji ruchu w kamerach.

Decydując się na zakup systemu monitoringu niekoniecznie musimy potrzebować nagrywania w trybie ciągłym. Bardzo często się zdarza, że Klienci indywidualni chcą nagrywać tylko zdarzenia alarmowe, tylko ‘jak coś się dzieje’. Z pomocą przychodzi nam tutaj funkcja Detekcji Ruchu, w którą wyposażone są wszystkie kamery marki Zintronic.

Czym jest Wykrywanie Ruchu?

Wykrywanie Ruchu, to mechanizm który wykrywa ruchome obiekty w polu widzenia kamery. Funkcja Wykrywania jest ściśle zintegrowana z kamerą, co sprawia że kamera po wykryciu ruchu automatycznie (jeżeli włączono opcję) rejestruje obrazu na nośniku pamięci.

Jak działa Wykrywanie Ruchu w oferowanych przez nas kamerach?

Funkcja Wykrywania Ruchu w kamerach oparta została o algorytm sprawdzający obraz rzeczywisty (zaznaczony obszar) pod kątem zmian w poszczególnych pikselach. W momencie wykrycia zmiany pikseli w obrazie, przekraczającą zadany próg tolerancji (ustawienia czułości, omawiane dalej) - uruchamia się zapis obrazu, np. na karcie pamięci lub dysku rejestratora.

Niektóre modele kamer wyposażone zostały w dodatkowy algorytm, pozwalający określić charakter zmian i w momencie gdy odpowiadają one ludzkiej sylwetce - włączenie nagrania, a zignorowanie zmian gdy ich źródłem jest np. samochód, pies, kot, etc. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość fałszywych powiadomień i pomaga znacznie zaoszczędzić miejsce na nośniku danych.

Jakie korzyści płyną z wykorzystania funkcji Wykrywania Ruchu?

Najbardziej widoczną korzyścią wynikająca z uruchomienia Wykrywania Ruchu jest oszczędność miejsca na nośniku danych. Dzięki tej funkcji kamera nie nagrywa materiału przez 24h na dobę, a tylko w momencie gdy w polu widzenia kamery pojawi się element ruchomy. Pomaga to również w późniejszym przeglądaniu materiału gdyż na liście nagrań znajdują się tylko momenty w których zadziało się coś potencjalnie niepokojącego. Dzięki Wykrywaniu Ruchu, Użytkownik nie musi przewijać kilkunastu godzin nagrania w którym nic się nie dzieje aby odnaleźć ten jeden moment w którym coś się stało. Niebywałym plusem Wykrywania Ruchu jest również opcja wysyłania powiadomień. Kamera z uruchomionym Wykrywaniem Ruchu może powiadomić nas o wykryciu intruza na naszym terenie wysyłając np.: e-mail ze zdjęciem na podany adres lub pokazując powiadomienie na smartphonie, tablecie.

W jaki sposób najlepiej skonfigurować Wykrywanie Ruchu?

Przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji należy pamiętać że na jej dokładność w dużym stopniu wpływa oświetlenie obszaru oraz rodzaj monitorowanego terenu (poziom skomplikowania sceny).

W oferowanych przez nas kamerach, możemy wybrać strefy wykrywania. I tak dla kamer z serii ‘B’ - można wybrać dość dokładnie obszar Wykrywania Ruchu dzięki rozległej siatce. Algorytm będzie analizował zmiany w zaznaczonych sektorach. Ma to o tyle znaczenie, że zaznaczenie pojedynczych sektorów, tylko w newralgicznych punktach obserwowanego obszaru znacznie niweluje ilość fałszywych alarmów.

Częstym błędem popełnianym podczas konfiguracji Wykrywania Ruchu w kamerach z serii ‘B’ jest zaznaczenie całego pola widzenia kamery. Zaznaczając cały obszar narażamy się na otrzymywanie błędnych powiadomień oraz nagrywanie zbędnego materiału. Ponadto, kamera musi cały czas przeprowadzać analizę szerokiego obszaru co w znacznym stopniu obciąża jej bufor i skutkować może pominięciem nagrania ważnego zdarzenia.

Kamery Zintronic z serii ‘B’, poza możliwością dokładnego zaznaczenia określonego obszaru detekcji oferują również opcję zmianę czułości algorytmu Wykrywania Ruchu.

Należy pamiętać, że nie ma ‘złotego środka’, a w każdym Systemie CCTV obszar detekcji i czułość algorytmu trzeba dobrać indywidualnie, najlepiej metodą „prób i błędów”.

 

Kamery Zintronic z serii ‘A’ i ‘P’ posiadają zgoła inne rozwiązanie jeżeli mówimy o Wykrywaniu Ruchu. Tu wciąż bazujemy na podobnych algorytmach wykrywania zmian w obrazie w czasie rzeczywistym, ale mamy do wyboru tylko cztery możliwe obszary detekcji,

przy czym działają one niezależnie od siebie - dla każdego obszaru można wybrać inną czułość i mogą one na siebie nachodzić (i dodatkowo - Wykrywanie Postaci; szerzej omówione poniżej).

Kamery Zintronic z serii ‘A’ i ‘P’ będą powiadamiały w których obszarach doszło do wykrycia ruchu, co pozwala na dokładne stwierdzenie obszaru na którym został wykryty ruch, nawet przy mniejszej ilości stref wykrywania.

Oczywiście standardowo - możliwe jest ustawienie powiadomień e-mail dla tego typu zdarzeń i wybór nawet do 3 zdjęć z pojedynczego zdarzenia.

Czym jest funkcja Wykrywania Postaci?

Jak już uprzednio wspomnieliśmy - funkcja Wykrywania Postaci dostępna jest w modelach kamer z serii ‘A’ i ‘P’ a nie jest dostępna w serii kamer ‘B’.

Wykrywanie Postaci działa podobnie do Wykrywanie Ruchu, jednakże jest to bardziej zaawansowany algorytm, który analizuje zmianę w obrazie pod kątem ruchu typowego dla ludzkiego z uwzględnieniem typowo ludzkich cech anatomicznych. Wykrywanie Postaci nie zadziała gdy w obszar monitorowany wejdzie pies, kot, itp. lub w przypadku gdy w monitorowany obszar wjedzie samochód.

Wykrywanie Postaci może działać w połączeniu z Wykrywaniem Ruchu w danym obszarze (połączenie alarmów) - wtedy alarm zostanie uruchomiony tylko jeżeli postać zostanie wykryta w obszarze Wykrywania Ruchu, jak na zdjęciu poniżej:

Takie łączenie alarmów umożliwia konfigurację nastawioną bardziej na wykrywanie wtargnięć do danego obszaru, i doskonale sprawdza się w pomieszczeniach i na terenie obiektów gdzie wstęp osób powinien być ściśle kontrolowany.

 

W przypadku gdy zależy nam na Wykrywaniu Postaci w całym polu widzenia kamery - należy wyłączyć (dezaktywować) strefy Wykrywania Ruchu i rozdzielić alarmy. Przy takim ustawieniu zostanie zignorowany jakikolwiek ruch a powiązane akcje zostaną wyzwolone tylko jeżeli algorytm wykryje ludzką postać:

Kamery Zintronic z serii ‘A’ i ‘P’ pozwalają na dość szeroką konfigurację zdarzeń powiązanych z Wykrywaniem Postaci i Wykrywaniem Ruchu; od standardowego nagrywania na nośnik danych, poprzez możliwość nagrywania na serwer FTP do włączenia wbudowanej syreny alarmowej lub odtworzenia spersonalizowanego komunikatu głosowego na samej kamerze, co sprawdzi się świetnie np. w sklepie do odtwarzania komunikatu powitalnego podczas wejścia klienta do budynku/pomieszczenia.

Jak ustawić funkcję powiadomień z poziomu kamery?

Funkcja powiadomień jest niezwykle przydatna i pomaga dodatkowo dbać o bezpieczeństwo naszego obszaru. Konfiguracja powiadomień jest bardzo prosta i dokonać jej można zarówno z poziomu poszczególnej kamery, jak i spod poziomu rejestratora (tylko dla kamer z serii “B”). Zajmuje to zaledwie kilka minut a cały proces opisujemy poniżej:

Na kamerach z serii “B” należy:

 • Zalogować się do kamery jak w instrukcji „Pierwsze podłączenie kamery”.
 • Następnie przejdź do Opcje (1) / System (2) / Karta SD (3);
 • Zaznacz „Kwadracik” z naszą kartą (4);
 • Naciśnij przycisk „Formatuj” (5);

Po sformatowaniu karty kamera uruchomi się ponownie.

 • Zaloguj się do kamery raz jeszcze, następnie przejdź do Opcje (6) / Zdarzenia Alarmowe (7) / Zdarzenia Alarmowe (8);
 • Zaznacz Uruchom (9);
 • Używając lewego przycisku myszy zaznacz obszar Wykrywania Ruchu (10) i czułość algorytmu (Sensitivity) (11);
  Zapisz (12)
 • Następnie przejdź do zakładki Grafik Aktywacji (13) i zaznacz dni oraz godziny w których funkcja detekcji ruchu ma być aktywna (14), kliknij Zapisz (15);
 • Przejdź do zakładki Sposób Aktywacji (16) i zaznacz Nagrywaj na kartę SD (17), Zapisz (18) ustawienia.

Jak ustawić funkcje powiadomień z poziomu rejestratora?

W celu konfiguracji powiadomień za pośrednictwem rejestratora należy dokonać kilka prostych kroków:

Zaloguj się do rejestratora.

Przejdź do Menu/Kamera/Wykrywanie ruchu.

Wybierz kanał z kamerą na której ma być ustawiona detekcja ruchu.

Kliknij na przycisk „Ustaw obszar”.

Zaznacz obszar w którym ma być wykrywany ruch.

Gdy zaznaczysz obszar wróć do dalszej konfiguracji i skonfiguruj kolejno ustawienia.

 • Kanał: Kanał na którym będzie konfigurowana detekcja.
 • Czułość: Czułość detekcji ruchu
 • Włącz wykrywanie: Uruchomienie wykrywania.
 • Brzęczyk: Sygnał dźwiękowy po detekcji ruchu.
 • Wyślij e-mail: Powiadomienie e-mail.
 • Nagraj kanał: Nagrywanie obrazu po wykryciu detekcji:
 • Czas nagrywania: Minimalna długość nagrania detekcji.
 • Tydzień: Dzień w którym detekcja ma działać.
 • Harmonogram: Godziny w których detekcja ma działać.

Przejdź do Menu/Nagrywanie Ciągłe.

Wybierz z listy kanał na którym wcześniej ustawiłeś detekcję.

Zaznacz na harmonogramie w których dniach i godzinach funkcja detekcji ruchu ma być aktywna.

Na koniec naciśnij przycisk „Zastosuj”.

Ładowanie...