Test anten panelowych WIFI

               Zaplanowanie montażu kamer bezprzewodowych WiFi z założenia wydaje się i jest proste w wykonaniu, bo wystarczy zapewnić kamerze zasilanie 12V, powiesić ją w miejscu docelowym (polecamy montaz kamer z uchytami dystansującymi, które umożliwią schowanie przewodów oraz zapewnią prawidłową i skuteczną ochronę przed wpływm czynników atmosferycznych – więcej w artykule https://zintronic.pl/blog/pomoc-w-wyborze-produktu/uchwyty-do-kamer-rodzaje-i-zastosowanie) i skonfigurować do pracy z naszym routerem WiFi. W skrócie tak wygląda proces podłączania kamery lub kamer do tego, żeby nagrywała wybrany przez nas obszar. Najczęściej jednak najważniejsze dla nas jest to, abyśmy mogli mieć do niej zdalny podgląd „na żywo” oraz nagranego materiału video. W tym celu kamera musi mieć stabilne połączenie WiFi z naszym routerem – sposób sprawdzenia jakości tego połączenia jest opisany w artykule https://zintronic.pl/blog/instalacja-konfiguracja-sprzetu-do-monitoringu/kamery-wifi- co-trzeba-wiedziec - jeśli jest niewystarczający i objawia się to tym, że obraz z kamery „zacina się” lub nie możemy się w ogóle z nią połączyć, musimy poprawić zasięg WiFi między routerem a kamerą. Jednym ze sposóbów jest użycie anten panelowych WiFi, które postanowiliśmy dla Państwa przetestować w praktyce i podzielić się wnioskami.


Anteny WIFI - TEST

                Do naszych testów użyliśmy kamery P5 Pro połączonej z siecią WiFi przenośnego routera mobilnego Alcatel MW40V oraz 2 anteny panelowe WiFi: ASTRAEA MIMO 18HV (zysk 18 dBi) i NOA 12HV (zysk 12 dBi) z 2m i 5m przewodem antenowym.

Antena panelowa ASTRAEA 18HV
(specyfikacja produktu pod w/w linkiem)

Antena panelowa NOA 12HV
(specyfikacja produktu pod w/w linkiem)

 

             Kamera P5 Pro została dodana do aplikacji CamHiPro i połączona z siecią WiFi routera mobilnego. Następnie odkręcono antenę od kamery i w jej miejce przykręcono jedną końcówkę przewodu antenowego, natomiast drugą końcówkę przykręcono do anteny panelowej. Kamera wraz z podłączoną anteną były w jednym miejscu nieruchomo, a testujący wyposażony w modem mobilny wraz z aplikacją oddalał się od miejsca montażu kamery. Warunkiem koniecznym jest to, aby antena „widziała się” z modemem, czyli aby na drodze „widoczności” nie było żadnych przeszkód w postaci budunków, drzew itp. Takie też warunki zachowano podczas testów.

 

             Pomiary dokonano w trzech punktach, gdzie odległość pomiędzy kamerą a routerem wynosiła 35, 85 i 200 metrów. Pierwszą zamontowaną antenę ASTRAEA (zysk 19 dBi) z przewodem 2m i wykonano pomiary, następnie zmieniono przewód na 5m i ponownie wykonano pomiar; to samo powtórzono montując antenę NOA (zysk 12 dBi) z dwoma długościami przewodu antenowego.

 

TEST ANTENY ASTRAEA 18 HV (zysk 18 dBi)

Pomiar w odległości 35 metrów (przewód 2 metry):

Pomiar w odległości 85 metrów (przewód 2 metry):

Pomiar w odległości 200 metrów (przewód 2 metry):

Po zmianie przewodu antenowego na 5 metrów pomiary dały zbliżone wyniki w tolerancji ±2, więc można przyjąć, że dłuższy przewód o 3 metry nie powoduje znaczącej utraty sygnału.

 

TEST ANTENY NOA 18 HV (zysk 12 dBi)

Pomiar w odległości 35 metrów (przewód 2 metry):

Pomiar w odległości 85 metrów (przewód 2 metry):

Pomiar w odległości 200 metrów (przewód 2 metry):

 Podobnie jak w przypadku anteny ASTRAEA zmiana przewodu antenowego na 5 metrów przyniosła także zbliżone wyniki w tolerancji ±2, zatem można przyjąć to samo założenie, że dłuższy przewódo 3 metry również nie powoduje znaczącej utraty sygnału.

 

WNIOSKI

             Wykonane testy jednoznacznie potwierdziły fakt, że zastosowanie annteny panelowej WiFi przynosi znaczącą poprawę sygnału WiFi pomiędzy kamerą a routerem. Jeśli zastosujemy takie rozwiązanie w terenie otwartym, gdzie będziemy w stanie zapewnić „widoczność” urządzeń ze sobą tak, aby żadna przeszkoda nie zaburzała sygnału, jesteśmy w stanie uzyskać stabilną pracę sieci WiFi przy kilkudziesięciometrowych lub nawet większych odległościach. Nasze testy potwierdziły, że stabilną pracę kamery w sieci WiFi (zakłada się, że siła sygnału sieci WiFi na poziomie 70% i więcej pozwala taką stabilność osiągnąć) możemy uzyskać nawet na odległości ok. 100 metrów z obiema testowanymi antenami oraz z przewodami 2 i 5 metrowymi. Użycie przewodu dłuższego, np. 10 metrowego może spowodować spadek siły sygnału o ok. 10%.

 

Ładowanie...