Funkcje Smart

W dzisiejszych czasach mamy nie tylko inteligentne domy, ale także inteligentne systemy telewizji przemysłowej (CCTV). Postaram się przybliżyć Państwu tematykę kamer SMART używanych w monitoringu. Zapraszam do lektury !

Czym są kamery SMART ? ... czy można zagrać z nimi w szachy ?

Kamery SMART to kamery wyposażone w nowe algorytmy analizy obrazu, pozwalające na wykrywanie bardziej skomplikowanych zdarzeń i ciągów zdarzeń. Zasada działania takich algorytmów jest podobna do tych, które umożliwiają proste wykrywanie ruchu, to znaczy - algorytm wciąż analizuje obraz i jego zmiany; natomiast robi to równolegle na wielu płaszczyznach umożliwiając dokładniejsze śledzenie zmian w zadanym czasie.

Kamery SMART nie są super komputerami i raczej nie dałyby rady mistrzom szachowym; faktem jest iż posiadają mocniejsze procesory i system operacyjny zaprojektowany pod kątem wydajności pracy przy znacznym jego obciążeniu, ale odbiegają klasowo od najnowszych smartfonów.

Funkcje SMART - czy są mi naprawdę potrzebne ?

Wszystko zależy od celu do którego tego typu kamera miałaby być wykorzystywana. Ze względu na funkcjonalność tego typu kamery są bardzo często wykorzystywane w sklepach, przy bramach wjazdowych do różnych obiektów, czy też w korytarzach prowadzących z jednego końca obiektu w drugi.

Kamery typu SMART nie zastąpią nam zwykłych kamer CCTV i tak jak inne kamery o specjalistycznym przeznaczeniu - powinny stanowić uzupełnienie naszego systemu monitoringu.

Funkcje SMART - opis działania.

W kamerach SMART firmy Zintronic dostępnych jest sześć trybów pracy - dwa podstawowe (nagrywanie ciągłe, nagrywanie przy zwykłej detekcji ruchu), oraz cztery SMART:

Przekraczanie linii

Najpopularniejsza funkcja, szeroko wykorzystywana przy wszelkiego typu wejściach/wjazdach do obiektu. Pozwala na narysowanie linii i określenie kierunku ruchu oraz tolerancji przekroczenia zadanej linii po którym zostanie wyzwolony alarm.

Przykład zastosowania: Parking, brama wjazdowa. Linia narysowana wzdłuż bramy, ruch jednostronny w kierunku wjazdu na parking:

Alarm zostanie wzbudzony jeżeli samochód który wjeżdża znajdzie się poza prostopadłą do kierunku jazdy granicą linii przez okres dłuższy niż zadany. Samochody wyjeżdżające nie będą wzbudzały alarmu.
Czułość algorytmu można dostosować w sposób aby nie reagował na ludzi a dopiero na większe obiekty, aczkolwiek funkcja doskonale sprawdzi się również w monitorowaniu wszelkiego rodzaju wejść, np. do sklepu.

Wg. zebranych opinii od naszych Klientów - najpopularniejszą funkcją jest właśnie wykrywanie przekroczenia linii. Jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, zarówno w przypadku zastosowań profesjonalnych jak i tych bardziej “domowych”.

https://www.youtube.com/watch?v=mZ2OIVmoHfs

Wykrywanie Wtargnięcia Do Obszaru

Algorytm czuwa na zadanym obszarze a po wykryciu każdorazowego wtargnięcia człowieka do obszaru aktywuje alarm. Alarm zostaje uruchomiony dopiero po wykryciu pełnej postaci w danym obszarze, i jest odporny na chwilowe, omyłkowe wejścia.

Przykład zastosowania: Wejścia do budynku / witryna sklepowa, siatka detekcji pokrywa nieznaczny obszar dookoła.

Alarm zostaje aktywowany po wejściu całej sylwetki ludzkiej w obszar detekcji a ignoruje częściowe sylwetki (tu decyduje czułość algorytmu ustawiona przez użytkownika), czyli nie zareaguje na przypadkowe wtargnięcie w przeciwieństwie do wykrywania ruchu gdzie alarm jest uruchamiany dla każdej zmiany w obrazie.

https://www.youtube.com/watch?v=DUY9MioX6w8

Wykrywanie Zgromadzeń

Działa na podobnej zasadzie co wykrywanie ruchu, aczkolwiek algorytm oczekuje na przyrost liczby obiektów w strefie wykrywania i dopiero o tego typu zdarzeniu informuje. Alarm nie zostanie wzbudzony w przypadku gdy do danej strefy nie będzie napływu osób. Alarm zostanie aktywowany już przy pierwszej postaci wkraczającej w obszar a później dla każdej kolejnej.

Przykład zastosowania: Przydomowy ogródek, obszar wykrywania obejmuje teren grządek gdzie pracuje już człowiek.

Alarm został wzbudzony w momencie wejścia osoby w obszar, ale osoba może się po nim swobodnie poruszać, bez ponownego wzbudzenia alarmu; do monitorowanego obszaru wchodzi kolejna osoba a tym samym alarm zostaje wzbudzony.
Wykrywanie zgromadzeń znajdzie zastosowanie na obszarach na których powinna przebywać stała liczba osób, których ruch po obszarze jest dozwolony. Prawidłowa konfiguracja wykrywania zgromadzeń może być problematyczna jeżeli na monitorowanym obszarze znajdują się miejsca gdzie można się ukryć, lub jeżeli osoby wychodzą poza monitorowany obszar.

https://www.youtube.com/watch?v=KBsYzONexMs

Wykrywanie Wałęsania Się

Inteligentny algorytm analizuje naruszenie obszaru i ‘obserwuje’ postać przez pewien czas, po którym to jeżeli postać jest w ruchu - uruchamia alarm.

Przykład zastosowania: Korytarz kontrolny, gdzie nie jest wskazane gromadzenie się osób ze względu na konieczność zachowania przepustowości ale konieczne jest utrzymanie określonej liczby personelu.

Alarm zostaje wywołany w przypadku, gdy jedna postać spędza w obszarze więcej czasu niż zadany czas pomiaru a później opuści monitorowany obszar, a nie zostanie aktywowany jeżeli czas jest krótszy a osoba tylko przechodzi przez obszar.

https://www.youtube.com/watch?v=qBVG0fbQOjg

Uwagi dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że funkcje SMART są wciąż na etapie rozwoju a ich funkcjonalność jest nieustannie poprawiana - tu gorąco zachęcamy do okresowego kontaktu i sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania.

Proszę pamiętać, że uruchamiając wybraną funkcje SMART - pozostałe funkcje wykrywania alarmów nie będą już dostępne.

Ładowanie...